info@team-builder.se | 08-515 12 000 | Tidrapportera

Analysverktyg

En webbaserad personprofil

Softskills personprofil är ett mångsidigt verktyg som användas till att:

• Öka självinsikten
• Tydliggöra gruppmedlemmarnas styrkor
• Tillvarata potentialen hos individen
• Rekrytera nya medarbetare
• Tydliggöra utvecklingsområden i din arbetsroll

Våra Personprofiler kan användas både med fokus på individ eller på gruppnivå.
En webbaserad personprofil som beskriver hur människor beter sig i fem olika dimensioner:

• Den Pådrivande: Rättfram, direkt, kraftfull
• Den Entusiastiske: Kommunikativ, positiv, inflytelserik
• Den Undersökande: Noggrann, systematisk, logisk
• Den Försiktige: Diplomatisk, avvaktande, foglig
• Den Stabiliserande: Vänlig, lugn, tålmodig

Fokus på person

Öka förståelsen för sin självbild samt att få rätt person på rätt plats inom företaget. Perfekt användningsområde vid rekrytering och som ett samtalsunderlag vid till exempel coachning och handledningssamtal.

Fokus på gruppen

Öka förståelsen för individuella olikheter och ta tillvara gruppmedlemmarnas styrkor. Personprofilerna är en väg till att prata om hur personerna i en grupp samspelar.

Analysverktyg för person, grupp och organisation
– Våra Rekryteringsspecialister är Certifierade –

Team-Builder - Starka Team Bygger Framgång

VI ÄR SOCIALA

Vi är sociala! Följ oss på våra sociala medier och ta del av de senaste uppdateringarna från Team-Builder, nya jobberbjudanden och rekryteringsträffar.

KONTAKTA OSS

Team-Builder AB
Hammarby allé 93, 2 tr
120 63 Stockholm

info@team-builder.se
08-515 12 000

Öppettider:
Mån-Fre: 08:00-17:00
Lör-Sön: Stängt